Violinist Karen Humle

Sæsonstart – Nyhedsbrev 09/12

Sæsonstart – Nyhedsbrev 09/12

Sæsonstart – Nyhedsbrev 09-12

Fra mine år som ansat på Det kongelige Teater har jeg altid følt, at denne tid er fuld af energi og liv. Man har haft en lang ferie og er nu kommet godt i gang med en ny frisk sæson, der både rummer repertoire og nye værker.


Så I dette Nyhedsbrev vil jeg gerne orientere om, hvad der er ”på plakaten” i Violinconsult.

 

I vil kunne læse om:

  • en skærpet profil og ny hjemmeside
  • et par Huskunstnerprojekter
  • om de indre linjer i Violinconsult

Ny hjemmeside

I de seneste måneder har jeg foretaget et par kursjusteringer, som et vigtigt led i den fortsatte udvikling af mit virke. For at tydeliggøre min profil har jeg fået ny hjemmeside. Denne skulle gerne afspejle musikken som kernen i mit arbejde, og samtidig den bredde jeg indgår og bruges i.

Det var en lærerig proces, at skulle redegøre for det jeg laver i en hjemmesides mere lineære struktur. Mange af mine opgaver har måske forskellig karaktér set udefra, men fra mit perspektiv er der ikke en stor forskel på, om jeg arbejder med ledere, teams, grupper eller privatpersoner der ønsker at udvikle sig, i projekter med børn eller spiller for patienter på et Hospice. Det er formen der varierer – ikke kernen og indholdet, som altid er musikken som formidler.

Forhåbentlig afspejles dette i denne nye side: www.violinconsult.com.  Kommentarer modtages altid meget gerne. En stor og varm tak til webmaster Keld for en inspirerende dialog og proces.


Huskunstner projekter

Siden jeg startede Violinconsult i 2006 har jeg haft den vision at bruge musikken i længere forløb, og denne vision er nu begyndt at manifestere sig. Det at der bliver tid til at få et kendskab til og blive fortrolig med den måde jeg arbejder med musikken på, giver mulighed for åbning til langt mere dybdegående processer og dermed også mere forankrede resultater.

Huskunstner er et begreb der stammer fra det engelske Artist in Residence, hvor man har en kunstner tilknyttet i en periode (i musik ofte til et ensemble), men jeg arbejder på at udvide betydningen, og har haft inspirerende dialoger om dette med bl.a. Steen Hildebrandt – se hans udtalelse nedenfor.
Jeg tror fremtiden byder på mange måder at bruge vores erfaringer og viden på, på tværs af fag og derved give plads til at synenergier og nye muligheder kan opstå.

“Jeg kender mange ledergrupper, der ikke fungerer – og slet ikke som et ensemble.
Jeg kender også grupper, der fungerer. Forskellen kan være enorm. Jeg kender mange virksomheder, der lider under, at ledergruppen ikke fungerer.
Jeg kender Karen Humle. Jeg har set og oplevet, hvorledes hun arbejder. Hvordan hun med dyb indføling, kompetence og indsigt arbejder med en gruppe. Processen og resultaterne er imponerende.
Mange ledergrupper – tror jeg – må arbejde på andre end de traditionelle måder for at komme videre i deres udvikling. Artist in Residence er en mulighed”.
Steen Hildebrandt, Professor, Ph.d., Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Her i efteråret har jeg tre Huskunstner projekter:

Kultur InVesthimmerland:
Her i september 2012 starter jeg et forløb i samarbejde med erhvervsgruppen Kultur InVesthimmerland, der har base i Musikhuset Alfa i Aars, Himmerland.
Projektet handler om mødet mellem kunstens kreativitet og erhvervslivets innovative kraft og skal være starten på en ny tilgang til erhvervsmæssig inspiration og udvikling i området, hvor synergien i mødet afprøves i praksis. Frem til jul afholdes 4 inspirationsmøder for lokale virksomhedsledere og kunstnere, hvor jeg har været med i planlægningen af forløbet og står som kunstnerisk facilitator for disse møder.

Huskunstner på Sankt Lukas Hospice:
Siden 1. juli 2012 har jeg fungeret som Huskunstner på Hospice. Jeg er til stede på afdelingerne en gang om ugen på frivillig basis. Her går jeg i dialog med patienterne og bruger mine Musikalske Portrætter til at skabe et udtryk og et rum for følelserne. Derudover spiller jeg på gangen og i opholdsområdet og sætter derved en stemning – også for pårørende og personale. Arbejdet foregår i tæt kontakt med det faglige personale.

Huskunstnerforløb i Vængebo børnehave:
Projektets titel er: ”Hvem er jeg – bevidsthed om krop og følelser gennem musik” og indeholder en blanding af fordybende øvelser og fysisk bevægelse med fokus på rytme og udtryk med musikken som en aktiv medspiller. Børnene vil selv skulle udtrykke sig gennem enkle rytmelege og instrumenter samt ved kropslige udtryk. Derudover fokuseres der på at lytte til musik og gennem ro og afspænding at få børnene til at mærke sig selv. Projektet kører i oktober og november med en ugentligt time, i alt 8 gange.

 

På de indre linjer:

Som nævnt indledningsvis har jeg ønsket at skærpe min profil og foretage et par kursjusteringer i min virksomhed. Det har været virkelig vigtigt for mig at tydeliggøre, at musikken er kernen i mine opgaver, og derudover har jeg et ønske om, at rammen for mit arbejde udspiller sig i en bæredygtig helhed.
Her definerer jeg bæredygtighed bredt – som en balance på flere niveauer.

I Violinconsult´s bestyrelse har vi derfor haft nogle grundige diskussioner af, hvordan jeg bedst understøtter det kunstneriske og ”bæredygtigheden”, og det blev tydeligt at de gængse krav til forretningsmodeller og ”forretning” er virkelig svære at få til at matche denne vision. Derfor har vi i fællesskab besluttet at ændre på strukturen og også opløse bestyrelsen.

Jeg vil derfor sige en kæmpe tak til Christian Have, Henrik K. Jørgensen og Signe Humle Jørgensen for de sidste tre års indsats i min bestyrelse. Det har været virkelig inspirerende og udviklende at have jer med om bordet. Heldigvis vil I stadig alle tre være mine tætte sparringspartnere.

Som en lille spændende krølle på halen, ophører mit skønne kontorfællesskab ude i Nordhavnen fra 1/12, så også på dette punkt, bliver der mulighed for at tænke nyt.
Jeg søger derfor et kreativt miljø med mulighed for en kontorplads og adgang til mødelokale – meget gerne sammen med andre kunstnere, designere, fotografer, filmfolk, journalister eller andre skabende, projektorienterede mennesker. Har nogle kendskab til et sådant sted, er jeg meget interesseret i at høre mere.

Hvis min orientering skulle rejse spørgsmål eller inspirere til gode ideer, er jeg altid åben for en dialog. Kontakt mig gerne på info@violinconsult.dk eller på telefon 23 61 34 49

Tak for at læse med så langt og ønsker om en god sæson til jer alle.

Hjertelige hilsener

Karen