Violinist Karen Humle

Oplæg og musisk facilitering

Oplæg og lederudvikling

Jeg holder oplæg – og altid er med musikken som en vigtig del –  med emner og temaer, der handler om, hvordan musikken og kunsten kan formidle og være en vej ind til en dybere forståelse inden for det åndelige-eksitentielle felt.
Udgangspunktet er de musiske portrætter og samtaler og jeg inddrager mine erfaringer og oplevelser som Huskunstner på Sankt Lukas Hospice og i Lukashuset, børne- og ungehospice i Hellerup, hvor jeg har mødt mennesker i alle aldre i livets sidste fase.
Et oplæg tilpasses altid målgruppen. Se også under Koncerter/LivetsTone

Protreptisk Ledernetværk Ztrong

Siden 2006, hvor jeg blev tilknyttet CBS hos professor Ole Fogh Kirkeby, har jeg medvirket i undervisning og udvikling af ledere med afsæt i den filosofiske dialogform; PROTREPTIK.
I undervisningen tager jeg afsæt i værdier og “hvem er jeg”, som jeg faciliterer med musik.

De senere år har jeg samarbejdet med Maibritt Isberg Andersen/Ztrong og holdt oplæg flere gange i Protreptisk Ledernetværk, samt skrevet et kapitel til bogen:
Erfaringer med Protreptik (Red. Maibritt Isberg Andersen/ContentPublishing)

I efteråret 2023 afholder vi sammen en Masterclass:
Din indre tone – med intuitionen som vejviser

Karen Humle giver oplæg om musik og protreptik. Ole Fogh Kirkeby: “Det Karen Humle gør, er at spille et menneskes identitet frem i en kort passage, hvor dets væsen kan møde sig selv gennem den måde, hvorpå dets fremtoning inspirerer hende til at skabe en lille skulptur af det i spændingen mellem melodien og pausen”. Pausen er musikkens – og samtalens – stærkeste værktøj. Det var intet mindre end fantastisk❤️🎶🎶❤️

Allan Ohms Advokat (H) deltager i Protreptisk netværk Ztrong 2022

Konferencer

Her et eksempel på, hvordan jeg bruger musikken som facilitator. Indhold og form udformes i et tæt samarbejde, så musikken understøtter jeres intentioner og ønsker om udbytte af dagen for deltagerne.

Konference Ledernes Kompetencecenter fra fejringen af Coachuddannelsens 20 års jubilæum ved Annette Kledal Expand.nu

Musikalsk rød tråd

Musikken samler og perspektiverer undervejs dagens oplæg, diskussioner, paneldebatter, workshops eller gruppearbejde.

Den kan både supplere en tovholder/konferencier eller erstatte denne.

Refleksion

Musik til refleksion har jeg brugt på konferencer, møder og i processer fra ganske få og op til 1200 mennesker. Musikken programsættes som en del af det faglige program og spiller en aktiv rolle i forankring af indhold hos deltagerne.

Kick off

En type oplæg, som egner sig godt som start eller afslutning af en dag. Jeg spørger deltagerne om ord og input til f.eks. deres intentioner for dagen/hvad tager de med derfra, og omsætter disse ord i små improvisationer.

Kontakt mig gerne på mobil 53818800 eller mail karenhumle@gmail.com for at høre nærmere

Dear Karen,

On behalf of Imago Relationships International I would like to thank you for your exciting improvisational performance at the 8th Annual Conference. Your contribution was greatly appreciated and it has helped us continue a tradition of presenting entertaining and outstanding educational events.

Many of the attendees told me that the whole experience was outstanding and the atmosphere was very special. They loved your dazzling performance and many felt it was the highlight of the conference. Thank you for helping to make our program possible.

Thanks again for your wonderful contribution.

Warm regards

Kevin George

Director, Membership & Organisation

Imago Relationships International, New York