Violinist Karen Humle

Oplæg og musisk facilitering

Jeg holder oplæg – og altid med musikken som en vigtig del –  med emner og temaer, der handler om, hvordan musikken og kunsten kan inspirere, formidle og være en vej ind til en dybere forståelse af os selv.
Derudover bruger jeg musikken faciliterende som Musisk moderator til møder og konferencer.
Udgangspunktet er mit virke som violinist gennem mange år; både som professionel udøvende musiker og fra de erfaringer og oplevelser med musiske portrætter og samtaler, jeg har haft i mange andre sammenhænge.

Fra fejringen af Coachuddannelsens 20 års jubilæum  ved Annette Kledal Expand.nu
Konference Ledernes Kompetencecenter

Lederudvikling

Siden 2006, hvor jeg i en årrække var tilknyttet CBS, Center for Kunst og Lederskab hos professor Ole Fogh Kirkeby, har jeg medvirket til udvikling af ledere.
I oplæg og undervisning indenfor ledelse, tager jeg afsæt i værdier og evnen til lede andre med udgangspunkt i de kunstneriske arbejdsmetoder. Det kan handle om evnen til at lytte og intuitionen, vores grundlæggende DNA (klang) som ledere eller erfaringer fra den dynamik, der findes i orkesterets på samme tid hierarkiske og selvledende struktur.

Et oplæg tilpasses altid målgruppen. Se også om mine koncertforedrag om musiske møder på hospice under Koncerter/LivetsTone

I samarbejdet med Ole Fogh Kirkeby og senere også Maibritt Isberg Andersen/Ztrong, har jeg arbejdet indgående med PROTREPTIK – en filosofisk dialogform. Her er udgangspunktet værdier og “Hvem er jeg?”.
Jeg har bidraget med et kapitel til bogen:
Erfaringer med Protreptik
(Red. Maibritt Isberg Andersen/ContentPublishing)

“Karen Humle giver oplæg om musik og protreptik.
Ole Fogh Kirkeby: “Det Karen Humle gør, er at spille et menneskes identitet frem i en kort passage, hvor dets væsen kan møde sig selv gennem den måde, hvorpå dets fremtoning inspirerer hende til at skabe en lille skulptur af det i spændingen mellem melodien og pausen”.
Pausen er musikkens – og samtalens – stærkeste værktøj. Det var intet mindre end fantastisk
❤️🎶🎶❤️”

– Allan Ohms Advokat (H) deltager i Protreptisk netværk Ztrong 2022


Musisk moderator

Musikken samler og perspektiverer undervejs dagens oplæg, diskussioner, paneldebatter, workshops eller gruppearbejde.

Dette kan både supplere en tovholder/konferencier eller erstatte denne.

Refleksion

Musik til refleksion har jeg brugt på konferencer, møder og i processer fra ganske få og op til 1200 mennesker. Musikken programsættes som en del af det faglige program og spiller en aktiv rolle i forankring af indhold hos deltagerne.

Kick off

En type oplæg, som egner sig godt som start eller afslutning af en dag. Jeg spørger deltagerne om ord og input til f.eks. deres intentioner for dagen/hvad tager de med derfra, og omsætter disse ord i små improvisationer.

Kontakt mig gerne på mobil 53818800 eller mail karenhumle@gmail.com for at høre nærmere

Dear Karen,

On behalf of Imago Relationships International I would like to thank you for your exciting improvisational performance at the 8th Annual Conference. Your contribution was greatly appreciated and it has helped us continue a tradition of presenting entertaining and outstanding educational events.

Many of the attendees told me that the whole experience was outstanding and the atmosphere was very special. They loved your dazzling performance and many felt it was the highlight of the conference. Thank you for helping to make our program possible.

Thanks again for your wonderful contribution.

Warm regards

Kevin George

Director, Membership & Organisation

Imago Relationships International, New York